top of page

Överbelastningsskador

En överbelastningsskada är en typ av skada som uppstår när vävnader i kroppen, såsom muskler, senor, ligament eller andra mjukdelar, utsätts för mer stress eller belastning än de kan hantera. Denna typ av skada inträffar oftast som ett resultat av repetitiva rörelser, överanvändning av en viss kroppsdel eller bristande återhämtning mellan aktiviteter.


När kroppen inte ges tillräckligt med tid att återhämta sig efter fysisk ansträngning kan överbelastningsskador utvecklas gradvis över tid. Dessa skador kan vara smygande och börja med milda symtom som smärta eller ömhet i det drabbade området. Om överbelastningen inte åtgärdas kan skadan försämras och leda till mer allvarliga problem, inklusive inflammation, svaghet eller förlust av funktion.


Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och ge den tillräcklig vila och återhämtning för att förebygga överbelastningsskador. Att träna med rätt teknik och att gradvis öka intensiteten i träningen kan också minska risken för sådana skador.

Överbelastningsskador

Orsak & vanliga symtom till överbelastningsskador

När en kroppsvävnad utsätts för överbelastning kan det uppstå mikroskador eller inflammation i vävnaden. Det kan leda till smärta, svullnad, minskad rörlighet och funktionsnedsättning. 


Vanliga överbelastningsskador

Tendinit

Inflammation eller skada i en sena.


Bursit

Inflammation eller irritation i en slemsäck, vilket är en vätskefylld påse som minskar friktionen mellan senor och ben.


Stressfraktur

En liten spricka i benet som uppstår på grund av repetitiv belastning.


Muskelsträckning eller muskelbristning

Skada på muskelfibrerna på grund av överbelastning eller översträckning.


Ligamentskada

Skada eller översträckning av ligament, som är de strukturer som håller samman benen i en led.


Överansträngning av nervvävnad

Repetitiv belastning kan även leda till nervrelaterade besvär som nervkompression eller nervirritation.

Hur går en behandling för överbelastningsskador till?

Innan vi utför en behandling för överbelastningsskador gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page