top of page

Artros

Artros är en sjukdom som angriper leder och bryter ned brosk, ligament, skelett, menisk, ledhinnor och muskler. Sjukdomen drabbar oftast knän, höfter och lederna i fingrarna, men kan också utvecklas i ryggraden, axlar, käkleden och fötterna.


Själva lederna fungerar som kuddar mellan benen och underlättar smidig rörelse. Vid artros bryts dock det skyddande brosket ned, vilket leder till att benen gnider mot varandra och orsakar smärta, stelhet och inflammation.


Knän och höfter är särskilt benägna att påverkas av artros. Detta beror delvis på den stora belastning dessa leder utsätts för genom dagliga aktiviteter, samt på åldersrelaterad slitage. Fingrarnas leder, särskilt de i mitten och ändlederna, kan också påverkas, vilket kan påverka gripförmågan och fingrarnas rörlighet.


I de tidigare stadierna av artros kan patienter uppleva smärta och stelhet i lederna, särskilt efter vila eller under aktivitet. Med tiden kan symptomen förvärras och påverka dagliga aktiviteter och livskvalitet.

Artros

Orsak & vanliga symtom vid artros

Artros, även känt som ledslitage, är en degenerativ ledsjukdom som vanligtvis påverkar ledbrosket. Här är några vanliga orsaker till artros:


Åldrande

Risken för artros ökar med åldern eftersom brosket förlorar sin elasticitet och styrka över tiden.


Genetiska faktorer

Det finns en ärftlig komponent i artros, vilket innebär att om det finns en familjehistoria av sjukdomen, kan risken öka.


Övervikt

Övervikt belastar lederna, särskilt i knän och höfter, vilket ökar risken för artros.


Ledskador

Tidigare skador på en led, såsom frakturer eller ligamentskador, kan öka risken för artros i den drabbade leden.


Ledbelastning

Upprepade belastningar på en led, särskilt i samband med vissa idrotter eller arbetsuppgifter, kan öka risken för artros.


Kön

Kvinnor har en högre risk för att utveckla artros än män, särskilt efter övergångsåldern.


Ledinfektioner eller inflammatoriska tillstånd

Tidigare infektioner i lederna eller kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit kan öka risken för artros.


Muskelobalans

Otillräcklig muskelstyrka och obalans i muskelaktiviteten kring en led kan påverka ledens stabilitet och öka risken för artros.


Metaboliska sjukdomar

Vissa metabola sjukdomar, som diabetes, kan öka risken för att utveckla artros.


Det är viktigt att notera att artrosorsakerna kan variera mellan individer, och det är ofta en kombination av flera faktorer. Att upprätthålla en hälsosam livsstil genom att hålla en hälsosam vikt, motionera regelbundet och undvika överdriven ledbelastning kan vara förebyggande åtgärder för att minska risken för artros.


Vid artros försämras brosket i lederna över tid. Brosket fungerar som en stötdämpande yta mellan benen i lederna och bidrar till smidig rörelse. När brosket bryts ned blir det tunnare och mer skört, vilket leder till att benen kan gnida mot varandra när man rör på sig. Detta kan orsaka smärta, inflammation och stelhet i lederna.


Smärta och stelhet i leden är de främsta symtomen på artros. Smärtan kan vara värre vid belastning eller rörelse av leden och kan vara mer påtaglig efter längre perioder av inaktivitet. Stelheten brukar vara mest märkbar på morgonen eller efter långvarigt sittande. Det är vanligt att lederna blir svullna på grund av inflammation och ansamling av vätska i leden.


När brosket i lederna bryts ned och benen börjar gnida mot varandra, kan detta orsaka smärta på grund av de exponerade benytorna. Smärtan kan vara gradvis och förvärras över tid. Inflammation uppstår som kroppens svar på den förändrade ledstrukturen, vilket ytterligare förstärker smärtan och kan leda till svullnad och ökad känslighet i området.


Eftersom artros är en progressiv sjukdom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos och lämplig behandlingsplan. Målet är att lindra smärta, förbättra rörlighet och minska inflammationen för att bibehålla eller förbättra patientens livskvalitet. Behandlingsalternativen kan inkludera medicinering för smärtlindring och inflammation, fysioterapi för att stärka musklerna och förbättra ledrörligheten, samt livsstilsförändringar för att hantera och minska progressionen av sjukdomen.

Hur går en behandling för artros till?

Innan vi utför en behandling för artros gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård. Boka en tid hos vår kiropraktor i Stockholm för att få hjälp med dina artros besvär.

BOKA TID IDAG!

bottom of page