top of page

Balansbesvär / yrsel

Yrsel är en upplevelse av ostadighet eller snurrighet som ofta beskrivs som omgivningen rör sig eller snurrar, även när den faktiskt är stilla. Det är viktigt att notera att yrsel inte bara är en sjukdom i sig själv, utan snarare ett symtom på olika underliggande orsaker.


Yrsel kan uppstå av många olika anledningar, inklusive problem med det inre örat, hjärnan, nervsystemet eller andra kroppsliga system. Till exempel kan det bero på vestibulära störningar, som innefattar problem med balansorganen i örat, eller det kan vara relaterat till cirkulationsproblem, såsom lågt blodtryck eller hjärtproblem. Dessutom kan yrsel ibland vara en biverkning av mediciner eller ett resultat av andra hälsotillstånd, såsom ångest eller migrän.


Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever frekvent eller allvarlig yrsel, särskilt om det åtföljs av andra symtom som kräkningar, synförändringar eller neurologiska problem. Din läkare kan hjälpa till att fastställa den underliggande orsaken till din yrsel och föreslå lämplig behandling eller vidare utredning om det behövs.


Att ignorera yrsel och dess relaterade symtom kan leda till försämrad livskvalitet och i vissa fall till farliga situationer, så det är viktigt att ta det på allvar och söka läkarvård vid behov.

Balansbesvär / yrsel

Orsak & vanliga symptom på yrsel

Yrsel kan ha olika orsaker, och det är viktigt att fastställa den underliggande orsaken för att kunna behandla symptomen effektivt. 


Här är några vanliga orsaker till yrsel

Inre öronproblem

Många fall av yrsel är relaterade till problem i det inre örat, särskilt störningar i balansorganen. Det kan inkludera inflammation i innerörat, godartad lägesyrsel (BPPV), eller Menières sjukdom.


Lågt blodtryck

En plötslig minskning av blodtrycket kan leda till yrsel och känslor av ostadighet. Detta kan inträffa när du reser dig upp snabbt eller under långa perioder av stående.


Cirkulationsproblem

Problem med blodcirkulationen, såsom otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, kan orsaka yrsel. Det kan vara relaterat till hjärtproblem, kärlsjukdomar eller anemi.


Ångest och stress

Yrsel kan vara en fysisk manifestation av ångest eller stress. Många gånger är det kopplat till överaktivering av det autonoma nervsystemet.


Medicinska biverkningar

Vissa läkemedel kan orsaka yrsel som en biverkning. Det är viktigt att informera din läkare om eventuella biverkningar av de mediciner du tar.


Huvudskada eller nackproblem

Skador på huvudet eller nacken kan påverka balansen och leda till yrsel. Detta kan vara särskilt relevant om det finns problem med nackkotorna eller nerverna i nacken.


Infektioner

Infektioner i örat eller andra delar av kroppen kan påverka balansorganen och orsaka yrsel.


Diabetes

Höga eller låga blodsockernivåer hos personer med diabetes kan påverka nervsystemet och leda till yrsel.Vanliga symtom som kan följa med yrsel


Ostadighetskänsla

Känslan av ostadighet eller svårigheter att hålla balansen är ett vanligt symtom vid yrsel.


Snurrande känsla

Många personer upplever en känsla av att omgivningen snurrar eller rör sig, även när den är stilla.


Illamående

Yrsel kan ibland åtföljas av illamående och i vissa fall kräkningar.


Svårigheter att koncentrera sig

Personer med yrsel kan uppleva svårigheter att fokusera och koncentrera sig på grund av känslan av rörelse eller ostadighet.


Huvudvärk

Yrsel kan vara förknippad med huvudvärk, särskilt om det är relaterat till spänningar eller andra underliggande orsaker.


Öronbesvär

Yrsel kan ibland vara associerad med öronbesvär, som tinnitus (öronsus) eller hörselnedsättning.


Trötthet

Yrsel och kroppsrörelser som upplevs som ovanliga kan leda till trötthet och utmattning.


Överkänslighet för ljus och ljud

Vissa personer kan bli överkänsliga för ljus och ljud när de upplever yrsel.


Svettningar

Yrsel kan utlösa svettningar och en känsla av obehag.


Nacksmärta

Om yrseln är kopplad till problem i nacken kan det åtföljas av nacksmärta eller obehag.


Det är viktigt att notera att dessa symtom inte är specifika för en viss orsak till yrsel och att de kan variera mellan olika individer. Om du upplever återkommande eller allvarlig yrsel med dessa symtom, är det rekommenderat att söka medicinsk rådgivning för en korrekt diagnos och lämplig behandling.


När du söker hjälp hos oss på Nordic Kiropraktik, Naprapati och Massage kommer våra terapeuter undersöka dina symtom och utesluta att dina besvär beror på eventuella sjukdomstillstånd.

Hur går en behandling för yrsel till?

Innan vi utför en behandling för yrsel gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page