top of page

Diskbråck

Ett diskbråck eller en buktande disk,  är en skada på en av de mjuka kuddliknande skivorna (diskarna) som fungerar som stötdämpare mellan kotorna i ryggraden. Diskarna består av en yttre ring av starkt brosk och en geléliknande substans i mitten.


När ett diskbråck inträffar, sker en utbuktning av den geléliknande substansen genom den skadade eller försvagade delen av disken. Denna händelse kan leda till varierande grader av smärta och obehag, samtidigt som det påverkar närliggande nerver och vävnader. Smärtan kan vara skarp och stråla ut i olika delar av kroppen, beroende på var bråcket inträffar. Tryck på närliggande nerver kan resultera i domningar, stickningar eller svaghet i musklerna. Det är viktigt att behandla diskbråck för att minska smärtan och undvika eventuella komplikationer.

Diskbråck

Orsak & vanliga symtom för diskbråck

Orsaker för diskbråck

Diskbråck kan uppstå av olika orsaker, inklusive:

  • åldrande

  • degenerativa förändringar i diskarna

  • överbelastning

  • ryggskador

  • eller trauma

  • Åldrandet bidrar ofta till förändringar i diskarnas struktur och elasticitet, vilket ökar risken för bråck.

En annan faktor är överbelastning, särskilt i samband med tunga lyft eller upprepad belastning på ryggen. Ryggskador, såsom de som kan uppstå vid olyckor eller fall, kan också vara utlösande faktorer för diskbråck.


Vissa livsstilsfaktorer och beteenden kan också öka risken för diskbråck. Att vara överviktig placerar ökad belastning på ryggraden och kan öka trycket på diskarna. Dålig hållning, särskilt under långa perioder, kan skapa obalans och överbelasta ryggraden. En stillasittande livsstil, där musklerna inte används och stärks regelbundet, kan också öka sårbarheten för diskproblem.


Det är viktigt att vara medveten om dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, såsom att bibehålla en hälsosam vikt, ha god hållning och vara fysiskt aktiv för att minska risken för diskbråck.


Symtom på ett diskbråck

Kan variera beroende på platsen och omfattningen av skadan, men vanliga symtom inkluderar:


Ryggsmärta

Smärta i det drabbade området av ryggen kan vara närvarande. Det kan vara en dov, molande smärta eller en skarp, stickande smärta.


Smärta som strålar ut

Om diskbråcket påverkar nerverna i närheten kan smärtan stråla ut längs nervens bana. Till exempel kan smärtan stråla ut i skinkan, låret eller benet. Detta kan också åtföljas av domningar, stickningar eller svaghet i det drabbade området.


Muskelsvaghet

Diskbråck kan påverka nervfunktionen och orsaka muskelsvaghet i det drabbade området. Det kan vara svårt att utföra vissa rörelser eller ha nedsatt kraft i benet eller foten.


Försämrad rörlighet

Diskbråck kan leda till stelhet och begränsad rörlighet i ryggraden.


Dessa symtom kan variera i intensitet och varaktighet. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever dessa symtom, särskilt om de påverkar vardagslivet eller om det föreligger risk för att nervstrukturer skadas. Tidig diagnos och lämplig behandling kan bidra till att hantera symtomen och förhindra eventuella komplikationer.

Hur går en behandling för diskbråck till?

Innan vi utför en behandling för diskbråck gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Kiropraktor kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page