top of page

Golfarmbåge

En golfarmbåge, även känd som medial epikondylit, är en överbelastningsskada som specifikt påverkar senorna i musklerna på underarmens insida. Till skillnad från tennisarmbåge, där smärtan upplevs på utsidan av armbågen, är smärtan vid en golfarmbåge lokaliserad till insidan av armbågen.


Orsaken till golfarmbåge är överansträngning av de muskler och senor som fäster vid den inre delen av armbågen, nära den lilla benknölen som kallas epikondylen. Denna överbelastning kan bero på upprepade rörelser eller överdriven användning av underarmens muskler, särskilt vid aktiviteter som innefattar greppande, lyftande och vridande.

Golfarmbåge

Orsak & vanliga symtom till golfarmbåge

Vanliga orsaker till golfarmbåge

Golfarmbåge, eller medial epikondylit, uppstår ofta på grund av överansträngning av musklerna och senorna som fäster vid den inre delen av armbågen, nära epikondylen (den lilla benknölen på insidan av armbågen). Här är några vanliga orsaker till golfarmbåge:


Repetitiva rörelser

Upprepade rörelser som involverar greppande, lyftande och vridande av underarmen kan leda till överansträngning av de muskler och senor som är kopplade till den inre delen av armbågen.


Överdriven användning av underarmen

Att utföra uppgifter som kräver överdriven användning av underarmens muskler, som att spela golf, lyfta tunga föremål eller använda handverktyg, kan öka risken för golfarmbåge.


Otillräcklig uppvärmning

Bristfällig uppvärmning eller bristande stretching innan fysisk aktivitet kan öka risken för överbelastningsskador, inklusive golfarmbåge.


Felaktig teknik

Att använda felaktig teknik vid idrottsaktiviteter eller arbetsuppgifter kan öka stressen på underarmens muskler och senor och bidra till utvecklingen av golfarmbåge.


För starka muskler på ena sidan

Om musklerna på den ena sidan av underarmen är för starka i förhållande till de motsatta musklerna, kan det skapa en obalans och öka risken för golfarmbåge.


Ålder och slitage

Åldrande kan leda till naturlig försvagning och slitage av senor, vilket ökar risken för överbelastningsskador som golfarmbåge.


Arbetsrelaterad överbelastning

Yrken som innefattar upprepade rörelser eller tunga lyft kan öka risken för golfarmbåge, särskilt om rätt ergonomiska åtgärder inte vidtas.


Brist på återhämtning

Otillräcklig vila och återhämtning efter perioder av intensiv aktivitet kan öka risken för överbelastningsskador som golfarmbåge.


Vanliga symtom på golfarmbåge

Golfarmbåge, eller medial epikondylit, manifesterar sig genom olika symtom som indikerar överansträngning och irritation av musklerna och senorna vid den inre delen av armbågen. Här är några vanliga symtom på golfarmbåge:


Smärta

Den mest framträdande symptomen är smärta på insidan av armbågen nära epikondylen. Smärtan kan vara värkande, molande eller skarp och kan öka vid aktivitet som involverar underarmens muskler.


Ömhet vid beröring

Området runt den inre delen av armbågen kan vara ömt vid beröring. Tryck på detta område kan utlösa eller förvärra smärtan.


Stelhet

Musklerna runt armbågen kan kännas stela och obekväma, särskilt efter perioder av aktivitet. Stelhet kan göra det svårt att böja eller sträcka armen.


Svaghet

Muskelsvaghet kan uppstå, vilket gör det svårt att utföra vissa rörelser eller hålla föremål med normal styrka.


Svårigheter att greppa

Golfarmbåge kan påverka förmågan att hålla och greppa föremål ordentligt. Detta kan vara problematiskt vid vardagliga aktiviteter som att hålla en penna, lyfta något eller skaka hand.


Smärta vid aktivitet

Smärtan tenderar att öka vid aktiviteter som involverar greppande och lyftande, till exempel vid att hålla en golfklubba, använda verktyg eller lyfta vikter.


Smärta vid sträckning av handleden

Att böja eller sträcka handleden kan utlösa smärta, särskilt om det görs med kraft eller upprepade gånger.


Svårigheter att sova

Smärtan från golfarmbåge kan förvärras under natten och göra det svårt att hitta en bekväm sovposition.


Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning om du upplever något av dessa symtom, särskilt om smärtan är ihållande eller försämras över tid. En tidig diagnos och lämplig behandling kan bidra till att minimera besvären och främja en snabbare återhämtning från golfarmbåg

Hur går en behandling för golfarmbåge till?

Innan vi utför en behandling för golfarmbåge gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård. Bok tid hos vår kiropraktor i Stockholm för en undersökning.

BOKA TID IDAG!

bottom of page