top of page

Idrottsskador

En idrottsskada är en skada som uppstår i samband med deltagande i sport eller fysisk aktivitet. Det kan inträffa vid alla nivåer av idrottsutövande, från amatörer till professionella idrottare. Idrottsskador kan vara akuta eller överbelastningsskador och kan påverka olika delar av kroppen, inklusive muskler, leder, ben, senor, ligament eller andra vävnader.

Idrottsskador

Orsak & vanliga symtom

Några av de vanligaste typerna av idrottsskador:

1.Löparknä: Smärta runt knäet orsakad av överbelastning eller felaktig rörelse under löpning.
2. Fotledsstukning: Sträckning eller tårning av ligamenten i fotleden, vanligtvis på grund av vrickning eller snedsteg.
3. Muskelbristningar: Skador på muskelfibrerna på grund av överansträngning, felaktig rörelse eller bristande uppvärmning.
4. Ledbroskskador: Skador på brosket i lederna, inklusive menisktårar i knäet eller broskskador i axel, armbåge eller höft.
5. Axelskador: Till exempel axelluxation (urledvridning) eller rotatorkuffskador, vanligtvis på grund av fall eller överbelastning.
6. Tennisarmbåge eller golfarmbåge: Skador på senorna och musklerna i armen på grund av repetitiva rörelser eller överansträngning.
7. Hälseneinflammation: Inflammation eller irritation av hälsenans sena, vilket kan orsaka smärta och svårigheter att gå eller springa.
8. Huvudskador och hjärnskakning: Skador på huvudet eller hjärnan, vanligtvis i samband med kontaktsporter eller fall.

Hur går en behandling till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page