top of page

Idrottsskador

Idrottsskador är skador som uppstår under eller till följd av fysisk aktivitet eller idrottsutövande. Dessa skador kan variera i allvarlighetsgrad och omfatta olika delar av kroppen. Här är några vanliga aspekter och typer av idrottsskador:


  1. Akuta skador: Dessa inträffar plötsligt och inkluderar exempelvis stukningar, muskelbristningar, ledbandsskador och frakturer. De kan uppstå vid olyckor, kollisioner eller felaktiga rörelser.

  2. Överansträngningsskador: Dessa skador utvecklas gradvis över tid på grund av överdriven belastning eller upprepade rörelser. Exempel inkluderar seninflammationer, muskelsträckningar och stressfrakturer.

  3. Ledskador: Idrottsskador kan påverka leder, såsom knän, armbågar och axlar. Vanliga skador inkluderar menisk- och korsbandsskador i knät samt skador på axelns ligament.

  4. Muskel- och senproblem: Sträckningar, bristningar och inflammation i muskler och senor kan uppstå som ett resultat av överbelastning eller felaktig träningsteknik.

  5. Huvudskador: Särskilt i sporter med risk för slag mot huvudet, som fotboll eller ishockey, kan huvudskador som hjärnskakning vara förekommande.

  6. Värmeskador: Vid intensiv fysisk aktivitet i varmt väder kan värmeskador som värmeslag och värmekollaps inträffa.


För att minska risken för idrottsskador är det viktigt att följa rätt träningsmetoder, använda korrekt utrustning och undvika överträning. Värmning och stretching före träning är också viktigt för att förbereda musklerna och minska risken för skador.


Vid en idrottsskada är det viktigt att söka professionell medicinsk rådgivning för korrekt diagnos och behandling. 

Idrottsskador

Orsak & vanliga symtom till idrottsskador, samt vanligaste typerna av idrottsskador

Vanliga orsaker till idrottsskador

Idrottsskador kan uppstå av olika anledningar och påverkas av flera faktorer. Här är några vanliga orsaker till idrottsskador:


Otillräcklig uppvärmning

Bristfällig eller bristande uppvärmning före träning eller tävling kan öka risken för skador. Uppvärmningsrutiner hjälper till att förbereda musklerna och lederna för fysisk aktivitet.


Överansträngning

Att öka träningsintensiteten eller varaktigheten för snabbt kan leda till överansträngningsskador. Detta kan inkludera muskelbristningar, seninflammationer och andra överbelastningsskador.


Felaktig teknik

Användning av felaktig teknik under idrottsaktiviteter eller träning kan öka risken för skador. Det gäller särskilt för sporter som kräver specifika rörelsemönster.


Bristande utrustning

Användning av olämplig eller slitagen utrustning, såsom skor, skydd eller träningsredskap, kan öka risken för skador.


Miljöfaktorer

Träning eller tävling i ogynnsamma miljöförhållanden, som halt underlag eller dåligt väder, kan öka risken för olyckor och skador.


Otillräcklig återhämtning

Brist på tillräcklig återhämtningstid mellan träningspass kan öka risken för överbelastning och skador.


Otillräcklig kondition

Otillräcklig fysisk kondition och styrka kan göra kroppen mer mottaglig för skador, särskilt i samband med intensiv idrottsaktivitet.


Ålder och överanvändning

Äldre idrottare eller de som deltar i överanvändning av en viss kroppsdel kan vara mer benägna att drabbas av skador.


Bristande planering och progression

Att öka träningsbelastningen utan en genomtänkt plan eller progression kan öka risken för skador.


För att minska risken för idrottsskador är det viktigt att genomgå rätt uppvärmning och träna med korrekt teknik. Det är också avgörande att ge kroppen tillräcklig tid för återhämtning och att använda lämplig utrustning. Att arbeta med tränare och experter kan hjälpa till att skapa en balanserad träningsplan som minskar risken för skador.


Vanliga typer av idrottsskador

Några av de vanligaste typerna av idrottsskador:


Löparknä

Smärta runt knäet orsakad av överbelastning eller felaktig rörelse under löpning.


Fotledsstukning

Sträckning eller tårning av ligamenten i fotleden, vanligtvis på grund av vrickning eller snedsteg.


Muskelbristningar

Skador på muskelfibrerna på grund av överansträngning, felaktig rörelse eller bristande uppvärmning.


Ledbroskskador

Skador på brosket i lederna, inklusive menisktårar i knäet eller broskskador i axel, armbåge eller höft.


Axelskador

Till exempel axelluxation (urledvridning) eller rotatorkuffskador, vanligtvis på grund av fall eller överbelastning.


Tennisarmbåge eller golfarmbåge

Skador på senorna och musklerna i armen på grund av repetitiva rörelser eller överansträngning.


Hälseneinflammation

Inflammation eller irritation av hälsenans sena, vilket kan orsaka smärta och svårigheter att gå eller springa.


Huvudskador och hjärnskakning

Skador på huvudet eller hjärnan, vanligtvis i samband med kontaktsporter eller fall.

Hur går en behandling för idrottsskador till?

Innan vi utför en behandling för idrottsskador gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär och vad din idrottsskada beror på. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. För rätt behandling kan du behöva få träffa en kiropraktor eller naprapat, men ibland kan det räcka med en ordentlig idrottsmassage.


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page