top of page

Ischias

Ischias, även kallat falsk ischias, är en tillstånd som ofta upplevs som en skarp och intensiv smärta som strålar från sätesregionen och kan sträcka sig ned mot baksidan av låret och underbenet. Ibland kan obehaget och smärtan till och med kännas ända ned i tårna. Det är viktigt att notera att ischias i sig inte är en självständig diagnos, utan snarare ett symtom på andra underliggande problem.


Ischias uppstår vanligtvis när ischiasnerven blir komprimerad eller irriterad. Ischiasnerven är en av de längsta i kroppen och löper från nedre delen av ryggen, genom sätesmusklerna och ända ner i benen. När något trycker på eller påverkar denna nerv, kan det orsaka smärta och obehag som sprider sig längs dess väg.

Ischias

Orsak & vanliga symtom för ischias

Vanliga orsaker till ischias

Ischias kan bero på olika faktorer som exempelvis:


Diskbråck

Ett diskbråck uppstår när den mjuka gelatinliknande kärnan i en mellanvävnadsskiva i ryggraden buktar ut och trycker på ischiasnerven. Detta kan orsaka smärta längs nervens väg.


Spinal stenos

Spinal stenos innebär förträngning av ryggradskanalen, vilket kan trycka på ischiasnerven och orsaka smärta i sätet och benen.


Muskelobalans

Spända eller försvagade muskler i området kring bäckenet och ryggen kan sätta extra tryck på ischiasnerven och leda till smärta.


Skador

Skador på ryggraden eller bäckenområdet kan leda till kompression eller irritation av ischiasnerven och orsaka ischias.


Inflammation

Inflammation i området kring ischiasnerven kan också utlösa symtom på ischias.


Graviditet

Gravida kvinnor kan uppleva ischias på grund av ökad belastning på ryggen och bäckenområdet.


Åldrande

Åldrande kan leda till förändringar i ryggraden och diskarna som ökar risken för ischias.


Spondylolistes

Denna tillstånd uppstår när en ryggkota glider framåt över en annan och kan orsaka tryck på ischiasnerven.


Piriformissyndrom

Piriformis-muskeln, som ligger djupt i sätesmusklerna, kan bli spänd eller kramas och orsaka ischiasliknande smärta genom att trycka på ischiasnerven, även känt som falsk ischias.


Vanliga symtom på ischias

Symtomen på ischias kan variera från mild till svår smärta och inkluderar ofta en smärta som strålar från nedre delen av ryggen ner i benet och kan nå ända ner till foten.

  • Domningar, stickningar eller försvagning i benet eller foten.

  • Smärta som förvärras vid hosta, nysning eller ansträngning.

  • Svårigheter att sitta eller stå under längre perioder.


Om du upplever dessa symtom är det viktigt att söka medicinsk rådgivning och utvärdering för att fastställa orsaken till smärtan och för att planera lämplig behandling.

Hur går en behandling för ischias till?

Innan vi utför en behandling för ischias gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


För ischias är det vanligt att utforma övningar och terapier som syftar till att stärka musklerna kring ryggraden och sätesområdet. Dessa övningar kan hjälpa till att förbättra hållning och minska trycket på ischiasnerven.


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page