top of page

Kristallsjuka

Kristallsjuka, även känd som benign paroxysmal lägesyrsel (BPPV), är en störning i det inre örat som kan ha betydande påverkan på en individs liv. Den här åkomman resulterar i periodiska och plötsliga episoder av yrsel och balansproblem som kan vara mycket påfrestande. BPPV är en relativt vanlig sjukdom och kan förekomma hos människor i olika åldrar, men den är mer frekvent förekommande hos äldre vuxna.

Kristallsjuka

Orsak & vanliga symtom vid kristallsjuka

Kristallsjuka uppstår när små kristaller, kallade otoliter eller kristaller, som normalt finns i ett område i innerörat som kallas vestibulära apparaten, blir felplacerade. Dessa kristaller kan lossna och hamna i en del av innerörat som kallas halvcirkulära kanaler. När huvudet rör sig på vissa sätt, såsom vid vändningar, böjningar eller byta liggande/stående position, kan de felplacerade kristallerna störa det normala flytande rörelsemönstret i innerörat och skicka felaktiga signaler till hjärnan om kroppens position och rörelse. Detta resulterar i yrsel och balansproblem.

Symtomen på kristallsjuka inkluderar:

Paroxysmal yrsel: Yrselattacker utlöses oftast av specifika huvudrörelser eller positioner och varar vanligtvis i några sekunder till några minuter.

Positionell yrsel: Yrseln är vanligtvis kopplad till förändringar i huvudets position, till exempel när man ligger ner, reser sig upp från en liggande position eller vrider huvudet åt sidan.

Yrselåterkomst: Efter en attack kan symptomen återkomma periodvis under en tid innan de avtar.

Illamående: Yrseln kan åtföljas av illamående eller kräkningar.

Balansproblem: Yrseln kan påverka balansen och orsaka känsla av ostadighet eller svårigheter att stå eller gå normalt.

Hur går en behandling för kristallsjuka till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page