top of page

Kristallsjuka

Kristallsjuka, även känd som benign paroxysmal lägesyrsel (BPPV), är en störning i det inre örat som kan ha betydande påverkan på en individs liv. Den här åkomman resulterar i periodiska och plötsliga episoder av yrsel och balansproblem som kan vara mycket påfrestande. BPPV är en relativt vanlig sjukdom och kan förekomma hos människor i olika åldrar, men den är mer frekvent förekommande hos äldre vuxna.


Kristallsjuka är en sjukdom som vanligtvis inte är farlig, men det kan vara en utmaning att hantera de upprepade episoderna av yrsel. Personer som upplever symtom på kristallsjuka bör söka medicinsk rådgivning och behandling för att fastställa diagnosen och diskutera lämpliga behandlingsalternativ. En kiropraktor eller naprapat kan hjälpa vid behandlingen.


Vad händer i kroppen vid kristallsjuka?

Några av hårcellerna i innerörat har en gelatinlik massa på sin yta. Massan innehåller små kalkkristaller. När du rör på huvudet kommer kristallerna i rörelse och påverkar hårcellerna. Eftersom kalkkristallerna är tyngre än massan så rör de sig med viss tröghet. Hårcellerna registrerar tyngdkraften och därigenom får hjärnan information om huvudets läge. När kristaller lossnat och hamnat fel i massan påverkar de vågrörelserna och därmed signalerna till hjärnan. Det gör att du känner dig yr.

Kristallsjuka

Orsak & vanliga symtom vid kristallsjuka

Kristallsjuka uppstår när små kristaller, kallade otoliter eller kristaller, som normalt finns i ett område i innerörat som kallas vestibulära apparaten, blir felplacerade. Dessa kristaller kan lossna och hamna i en del av innerörat som kallas halvcirkulära kanaler. När huvudet rör sig på vissa sätt, såsom vid vändningar, böjningar eller byta liggande/stående position, kan de felplacerade kristallerna störa det normala flytande rörelsemönstret i innerörat och skicka felaktiga signaler till hjärnan om kroppens position och rörelse. Detta resulterar i yrsel och balansproblem.


Symtomen på kristallsjuka


Paroxysmal yrsel

Yrselattacker utlöses oftast av specifika huvudrörelser eller positioner och varar vanligtvis i några sekunder till några minuter.


Positionell yrsel

Yrseln är vanligtvis kopplad till förändringar i huvudets position, till exempel när man ligger ner, reser sig upp från en liggande position eller vrider huvudet åt sidan.


Yrselåterkomst

Efter en attack kan symptomen återkomma periodvis under en tid innan de avtar.


Illamående

Yrseln kan åtföljas av illamående eller kräkningar.


Balansproblem

Yrseln kan påverka balansen och orsaka känsla av ostadighet eller svårigheter att stå eller gå normalt.


Även om kristallsjuka inte är farlig i sig själv, kan de plötsliga episoderna av yrsel vara mycket besvärande och påverka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning om du upplever symtom på kristallsjuka för att få rätt diagnos och behandling för att lindra dessa besvär.

Hur går en behandling för kristallsjuka till?

Trots att BPPV kan vara besvärligt och obehagligt, finns det effektiva behandlingar tillgängliga. Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. Behandlingen för kristallsjuka (benign paroxysmal lägesyrsel eller BPPV) syftar till att återställa balansen i det inre örat och minska eller eliminera de plötsliga episoderna av yrsel. 


Terapeuten eller kiropraktor kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page