top of page

Kroniskt ont i nacke och skuldra

Kroniskt ont i nacke och axlar är ett smärttillstånd som kvarstår under en längre tid, vanligtvis mer än tre till sex månader. Det är ett tillstånd där smärtan blir en regelbunden följeslagare i vardagen, vilket kan ha betydande påverkan på livskvaliteten och förmågan att utföra dagliga aktiviteter.


Det kan uppkomma till följd av en underliggande sjukdom, skada eller tillstånd i nacken och axlarna. Exempel på sådana tillstånd kan inkludera degenerativa sjukdomar som artros, muskelspänningar, diskbråck eller inflammation i vävnaderna. Dessa förhållanden kan bidra till att smärtan blir kronisk och fortsätter att påverka individens välbefinnande över en längre tid.


Akut smärta eller kronisk ont i nacke?

Skillnaden mellan akut smärta och kronisk smärta är att den senare varar under en längre tid och kan vara mer komplicerad att behandla. Medan akut smärta ofta är en kortvarig reaktion på en skada eller sjukdom och tenderar att avta när skadan läker eller sjukdomen behandlas, kvarstår kronisk smärta över en längre period, vilket kan innebära att den blir en mer påtaglig och långsiktig påfrestning för den drabbade individen

Kroniskt ont i nacke och skuldra

Orsak & vanliga symtom till kroniskt ont i nacke och skuldra

Vanliga orsaker till kroniskt ont i nacke och skuldra

Orsakerna till kroniskt ont i nacke och skuldra kan vara mångfacetterade och innefatta en kombination av olika faktorer.


Muskel- och ligamentskador

Skador på muskler och ligament i nacken och skuldrorna, särskilt om de inte läker ordentligt, kan leda till kronisk smärta.


Dålig hållning

Att sitta eller stå med dålig hållning över långa perioder kan belasta nacke och skuldror och leda till kronisk smärta.


Artrit

Inflammation i lederna, såsom cervikal spondylartros eller andra former av artrit, kan orsaka kronisk smärta i nacke och skuldra.


Diskproblem

Diskbråck eller degenerativa förändringar i ryggradens diskar kan orsaka smärta och obehag i nacke och skuldra.


Whiplash-skada

En tidigare whiplash-skada, som vid en bilolycka, kan leda till långvarig smärta i nacken och skuldrorna.


Nervkompression

Kompression av nerver i nacken, som vid cervikal spinal stenos eller bråck, kan orsaka kronisk smärta och obehag.


Stress och spänningar

Kronisk stress och spänningar kan leda till muskelknutor och spänningar i nacke och skuldra.


Repetitiva rörelser

Upprepade rörelser eller arbetsuppgifter som involverar nacke och skuldror, särskilt om de utförs i dålig ergonomi, kan leda till kronisk smärta.


Svaga muskler

Otillräcklig styrka i nack- och skuldermuskulaturen kan leda till överbelastning och smärta.


Sjukdomar och infektioner

Vissa sjukdomar och infektioner, såsom fibromyalgi eller meningit, kan orsaka långvarig smärta i nacke och skuldra.


Sömnproblem

Otillräcklig eller dålig sömnkvalitet kan påverka kroppens förmåga att återhämta sig och bidra till kronisk smärta.


Åldrande

Åldrande innebär ofta degenerativa förändringar i muskler, ligament och leder, vilket kan bidra till kronisk smärta i nacke och skuldra.


Vanliga symtom på kroniskt ont i nacke och skuldra

Vanliga symtom till kroniskt ont i nacke och skuldra kan vara mångfacetterade och innefatta en kombination av olika faktorer.


Kontinuerlig smärta

Kroniskt ont i nacke och skuldra karakteriseras av långvarig smärta som varar i mer än några veckor eller månader.


Stelhet

Känslan av stelhet i nacken och skuldrområdet är vanligt vid kronisk smärta och kan göra det svårt att röra huvudet och axlarna fritt.


Muskelspänningar

Kronisk smärta kan leda till ihållande muskelspänningar i nacke och skuldror, vilket kan öka obehaget.


Huvudvärk

Smärtan kan stråla ut och orsaka kroniska huvudvärkar, särskilt från nacken och över huvudet.


Nedsatt rörlighet

Personer med kroniskt ont i nacke och skuldra kan uppleva begränsad rörlighet och svårigheter att utföra vissa rörelser.


Domningar och stickningar

Smärta och irritation i nerverna kan orsaka domningar och stickningar som strålar ut i armarna och händerna.


Svaghet

Kronisk smärta kan leda till muskelsvaghet i nacke och skuldror, vilket kan påverka förmågan att utföra vissa uppgifter.


Svårigheter att sova

Smärta och obehag kan påverka sömnkvaliteten och leda till svårigheter att somna eller bibehålla en bekväm sömnposition.


Känslighet för vädret

Vissa personer med kronisk smärta i nacke och skuldra kan uppleva ökad obehagskänslighet vid förändringar i vädret.


Humörförändringar

Kronisk smärta kan påverka den psykiska hälsan och leda till humörförändringar, inklusive irritabilitet och nedstämdhet.


Försämrad livskvalitet

Smärtan och dess konsekvenser kan påverka den övergripande livskvaliteten genom att begränsa fysisk aktivitet och social interaktion.


Det är viktigt att notera att symtomen kan variera mellan individer och bero på den underliggande orsaken till smärtan. 

Hur går en behandling för kroniskt ont i nacke och skuldra till?

Innan vi utför en behandling för kroniskt ont i nacke och skuldra gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Kiropraktorn kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page