top of page

Kroniskt ont i nacke och skuldra

Kronisk smärta i nacke och axlar är en smärttillstånd som varar längre än tre till sex månader. Det är vanligtvis resultatet av en underliggande sjukdom, skada eller tillstånd i nacken och axlarna. Skillnaden mellan akut smärta och kronisk smärta är att den senare varar betydligt längre och kan vara mer komplicerad att behandla.

Kroniskt ont i nacke och skuldra

Orsak & vanliga symtom

Orsakerna till kronisk smärta i nacke och axlar kan variera och bero på flera olika faktorer:

Muskelspänningar och muskuloskeletala besvär: Långvarig spänning och överansträngning av musklerna i nacke och axlar kan leda till kronisk smärta. Det kan vara resultatet av dålig hållning, överbelastning eller skador.

Nack- eller ryggradssjukdomar: Tillstånd som diskbråck, spinal stenos, artros eller degenerativa sjukdomar kan orsaka kronisk smärta i nacke och axlar.

Nervrelaterade tillstånd: Nerver i nacken och axlar kan bli komprimerade eller skadade och orsaka kronisk smärta.

Hållningsrelaterat: Felaktig hållning eller felaktig positionering av nacken och axlarna under lång tid kan leda till muskuloskeletala obalanser och kronisk smärta.

Trauma och tidigare skador: Tidigare skador, såsom nackskador eller axelproblem, kan resultera i långvarig smärta och ömhet.

Hur går en behandling till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page