top of page

Musarm

Musarm, även känt som muskuloskeletala besvär i armen, är en överbelastningsskada som påverkar musklerna, senorna och nerverna i armen och handen. Det är en vanlig problematik som ofta uppstår i samband med repetitiva rörelser eller långvarig användning av arm- och handmuskler, särskilt vid arbete som innefattar mycket tangentbordsarbete eller musanvändning.


Denna typ av skada kan påverka olika delar av armen och handen, inklusive handleden, underarmen och ibland överarmen. Musarm orsakas ofta av överansträngning och upprepad stress på musklerna och lederna, vilket kan leda till olika symtom och obehag.


För att förebygga och behandla musarm är det viktigt att ta regelbundna pauser, genomföra stretchövningar för armarna och handlederna samt säkerställa en ergonomisk arbetsmiljö.

Musarm

Orsak & vanliga symtom till musarm

Musarm, eller muskuloskeletala besvär i armen, har flera vanliga orsaker, särskilt i samband med arbete som innefattar upprepade rörelser och långvarig användning av arm- och handmuskler. 


Här är några vanliga orsaker till musarm

Repetitiva rörelser

Att utföra samma rörelser om och om igen, som att använda musen eller tangentbordet under långa perioder, kan leda till överansträngning av musklerna och senorna i armen och handen.


Dålig arbetsställning

En dålig arbetsställning, särskilt när det gäller att sitta vid datorn, kan sätta extra belastning på arm- och handmuskler och öka risken för musarm.


Otillräcklig vila

Att arbeta utan tillräckliga pauser för vila och stretch kan öka risken för överansträngning och utveckling av musarm.


Felaktig ergonomi

En arbetsmiljö som saknar ergonomiska anpassningar kan bidra till musarm. Det kan inkludera felaktiga arbetsstolar, ojusterade skrivbord eller felaktigt placerad utrustning.


Intensiv datortidsanvändning

Personer som tillbringar långa timmar framför datorn, särskilt i arbetsrelaterade sammanhang, löper ökad risk för musarm på grund av den konstanta användningen av mus och tangentbord.


Överbelastning av musklerna

Att hålla en mus eller använda tangentbordet med överdriven kraft kan orsaka överansträngning och därmed öka risken för musarm.


Stress och spänningar

Psykologiska faktorer som stress och spänningar kan öka känsligheten för smärta och påverka musklerna och nerverna negativt.


Bristande fysisk kondition

En generell brist på fysisk kondition och styrka kan göra musklerna mer mottagliga för överbelastning och skador.


Att vara medveten om dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, såsom regelbundna pauser, ergonomiska justeringar och stretchövningar, kan minska risken för musarm. 


Här är några vanliga symtom på musarm

Smärta

Smärta är det mest framträdande symtomet. Det kan vara en molande värk, en stickande känsla eller skarpa smärtstötar i armen och handen. Smärtan kan vara lokaliserad till specifika områden eller sprida sig längs armen.


Stelhet

Stelhet i musklerna och lederna i armen är vanligt förekommande vid musarm. Det kan kännas svårt eller obehagligt att röra armen, särskilt efter perioder av inaktivitet.


Svaghet

Muskelsvaghet kan uppstå som ett resultat av överansträngning eller skada. Det kan vara svårt att utföra vissa rörelser eller hålla föremål med normal kraft.


Domningar och stickningar

Nerver kan påverkas, vilket kan leda till domningar eller stickningar i armen och handen. Detta kan vara särskilt påtagligt när du använder armen eller handen under aktivitet.


Svårigheter att greppa

Musarm kan påverka förmågan att hålla och greppa föremål ordentligt. Det kan vara smärtsamt eller obekvämt att utföra vardagliga uppgifter som att skriva, lyfta eller öppna grejer.


Svårigheter att sova

Smärtan och obehaget från musarm kan förvärras vid vila, särskilt när man försöker sova. Det kan påverka sömnen och leda till sömnproblem.


Försämrad rörlighet

Det kan vara svårt att röra armen och handen fritt på grund av ökad styvhet och smärta. Detta kan påverka förmågan att utföra arbetsuppgifter och dagliga aktiviteter.


Svullnad

I vissa fall kan det förekomma svullnad i det drabbade området, särskilt om inflammation är närvarande.


Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos och behandling. Att ignorera symtom på musarm kan leda till försämring av tillståndet och göra det svårare att behandla på lång sikt.

Hur går en behandling för musarm till?

Innan vi utför en behandling för musarm gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page