top of page

Ryggskott

Ryggskott, även känt som akut lumbago, är en plötslig och intensiv smärta i nedre delen av ryggen. Det är ett vanligt tillstånd som kan uppstå plötsligt och begränsa din rörlighet och funktionen i ryggen.

Ryggskott

Orsak & vanliga symtom

Ryggskott kan uppstå av olika anledningar, men en vanlig orsak är muskelspänningar och överbelastning av muskler och leder i ryggen. Ryggskott kan uppstå när du lyfter tunga föremål på ett felaktigt sätt, utför plötsliga eller ovanliga rörelser, eller om du sitter eller står i en sämre hållning under en längre tid.

När musklerna blir överbelastade och spända kan de orsaka inflammation och svullnad i området. Det kan leda till att musklerna blir ännu mer spända och stela, vilket kan ge upphov till en känsla av stelhet och smärta i ryggen.

Utöver muskelspänningar kan också problem med ryggen, såsom diskbråck eller spinal stenos, leda till ryggskott.

Hur går en behandling till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page