top of page

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk som drabbar människor över hela världen. Denna typ av huvudvärk kännetecknas av en mild till måttlig smärta som känns som en tryckande eller spännande känsla runt huvudet och i nacken. Smärtan kan vara ihållande och konstant, eller den kan komma och gå i olika intensitet. Många beskriver känslan som att ha ett band runt huvudet eller en tung känsla som vilar över pannan och nacken.

Spänningshuvudvärk kan variera i intensitet och varaktighet. Vissa människor upplever bara mild obehag som är uthärdligt medan andra kan uppleva mer påtagliga smärtor som påverkar deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Denna typ av huvudvärk kan förekomma sporadiskt, kanske som en reaktion på stress eller dålig sömn, eller så kan den vara mer långvarig och återkomma regelbundet.

Spänningshuvudvärk

Orsak & vanliga symtom till spänningshuvudvärk

Vanliga orsaker till spänningshuvudvärk


Stress och spänningar

En av de mest vanliga orsakerna till spänningshuvudvärk är stress och överdriven spänning, särskilt i nacke och skuldror. Långvarig stress kan leda till muskelspänningar som orsakar huvudvärk.


Dålig hållning

Att sitta eller stå med dålig hållning över en längre tid kan leda till överbelastning av nack- och skuldermusklerna, vilket i sin tur kan utlösa spänningshuvudvärk.


Ögonbelastning

Längre tids arbete framför en dator eller läsning i dåliga ljusförhållanden kan belasta ögonen och bidra till spänningshuvudvärk.


Trötthet och sömnbrist

Otillräcklig sömn och överansträngning kan öka känsligheten för spänningshuvudvärk. Att inte få tillräckligt med vila kan påverka kroppens förmåga att hantera stress och spänningar.


Dehydrering

Otillräcklig vätskeintag kan påverka kroppens funktion och potentiellt utlösa huvudvärk, inklusive spänningshuvudvärk.


Käkledsproblem

Tandgnissling eller käkledsproblem kan orsaka spänningar i ansikts- och nackmuskulaturen, vilket i sin tur kan leda till spänningshuvudvärk.


Överanvändning av smärtstillande medel

Användning av smärtstillande medel, särskilt om det görs regelbundet och i höga doser, kan faktiskt orsaka huvudvärk som ett biverkningsresultat, känt som "medicininducerad huvudvärk" eller "rebound-huvudvärk."


Miljöfaktorer

Starka dofter, rök eller starka ljus kan utlösa spänningshuvudvärk hos vissa individer.


Hormonella förändringar

Många kvinnor upplever spänningshuvudvärk i samband med hormonella förändringar, särskilt under menstruationscykeln.


Genetisk predisposition

Det finns en viss ärftlig faktor, och om någon i familjen lider av spänningshuvudvärk, kan risken för att andra medlemmar i familjen också drabbas vara högre.


Att identifiera och hantera de underliggande orsakerna till spänningshuvudvärk är viktigt för effektiv behandling. Det är alltid klokt att konsultera en läkare om man lider av regelbunden eller ihållande huvudvärk för att få en korrekt diagnos och lämplig behandlingsplan.


Vanliga symtom på spänningshuvudvärk


Ryckande eller spännande smärta

Huvudvärken kännetecknas av en mild till måttlig tryckande eller spännande smärta runt huvudet, vanligtvis i pannan eller bakhuvudet.


Bilateralt obehag

Smärtan känns vanligtvis på båda sidor av huvudet och kan omfatta området över ögonen och nacken.


Mild till måttlig intensitet

Smärtan vid spänningshuvudvärk är vanligtvis mild till måttlig och inte så intensiv som vid migrän.


Ingen pulserande smärta

Till skillnad från migrän, som vanligtvis har en pulserande smärta, upplevs smärtan vid spänningshuvudvärk som tryckande eller spännande.


Avsaknad av illamående eller kräkningar

Personer som lider av spänningshuvudvärk har vanligtvis ingen illamående eller kräkningar, vilket är vanligt vid migrän.


Mild ljus- och ljudkänslighet

I allmänhet påverkas inte personer med spänningshuvudvärk av ljus och ljud på samma sätt som vid migrän. Ljus och ljud kan dock fortfarande upplevas som obehagliga.


Känsla av spända muskler

Många personer upplever en känsla av spända eller ömma muskler i nacke och skuldror.


Graduell debut

Smärtan utvecklas oftast gradvis och ökar över tid istället för att vara plötslig och intensiv.


Återkommande episoder

Spänningshuvudvärk kan vara sporadisk med episoder som uppstår vid olika tillfällen, eller så kan den vara kronisk med regelbundna och återkommande episoder av huvudvärk.


Kortvarig varaktighet

Många episoder av spänningshuvudvärk varar vanligtvis under en kortare tidsperiod, även om de kan vara återkommande.


Det är viktigt att notera att symtomen på spänningshuvudvärk kan variera mellan olika individer och även från episod till episod.

Hur går en behandling för spänningshuvudvärk till?

Innan vi utför en behandling för spänningshuvudvärk gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård. Ta kontakt med vår kiropraktor eller naprapat för att få veta mer. Boka din tid idag.

BOKA TID IDAG!

bottom of page