top of page

Whiplash

Whiplash är en skada som vanligtvis inträffar vid en snabb och kraftig rörelse av nacken framåt och bakåt, vilket liknar en piskrörelse. Denna typ av skada är oftast resultatet av en traumatisk händelse, exempelvis en bilolycka, där nacken utsätts för en plötslig och kraftig sträckning och böjning bortom dess normala rörelseomfång.


Det är viktigt att söka medicinsk bedömning och behandling vid misstanke om whiplash, särskilt om symtomen är allvarliga eller ihållande. Tidig intervention kan vara avgörande för att minimera långsiktiga konsekvenser och främja en snabbare återhämtning.

Whiplash

Orsak & vanliga symtom på whiplash

Vanliga orsaker till whiplash

Vanliga orsaker till whiplash varierar från person till person och inkluderar:


Bilolyckor

Whiplash är ofta förknippat med bilolyckor, särskilt de där en bil utsätts för en snabb inbromsning eller kollision från baksidan. Den plötsliga accelerationen och decelerationen kan orsaka en piskrörelse i nacken.


Idrottsolyckor

Vissa idrotter, särskilt kontaktsporter eller sporter med hög risk för stötar och kollisioner, kan leda till whiplash-skador. Detta inkluderar till exempel fotboll, ishockey och rugby.


Fallolyckor

Fall, särskilt om de involverar en plötslig och kraftig rörelse av huvudet, kan också orsaka whiplash. Detta kan inträffa vid exempelvis halkolyckor eller fall från höjder.


Slag eller överfall

Att få en kraftig smäll på huvudet från olika vinklar, som vid en misshandel eller ett överfall, kan orsaka whiplash-skador.


Nöjesparksattraktioner

Vissa nöjesparksattraktioner, särskilt de med snabba och oväntade rörelser, kan leda till whiplash om nacken inte är ordentligt stödd.


Arbetsplatsolyckor

Arbetsolyckor, särskilt de där en person drabbas av en kraftig rörelse, kan också leda till whiplash-skador. Detta kan inträffa inom olika yrkesgrupper, inklusive konstruktion och tung industri.


Cykelolyckor

Cyklister kan vara sårbara för whiplash-skador vid kollisioner eller olyckor där de är inblandade.


Det är viktigt att notera att whiplash inte alltid uppstår vid höga hastigheter eller allvarliga olyckor. Även mindre incidenter med plötsliga rörelser kan orsaka denna typ av skada. Eftersom symtomen på whiplash inte alltid är omedelbart uppenbara, är det viktigt att söka medicinsk bedömning om man misstänker en whiplash-skada för att få tidig behandling, hos exempelvis en kiropraktor, och minska risken för långsiktiga komplikationer.


Vanliga symtom på whiplash

Vanliga symtom på whiplash inkluderar:


Nacksmärta

Smärta i nacken är det mest framträdande symtomet vid whiplash. Smärtan kan vara lokaliserad till nackområdet och kan vara dov, molande eller skarp.


Stelhet

Nacken kan känna sig stel och svår att röra på grund av skador på muskler och ligament.


Huvudvärk

Många personer som drabbas av whiplash upplever huvudvärk. Smärtan kan vara lokaliserad till bakhuvudet eller sprida sig över hela huvudet.


Yrsel

Yrsel och en känsla av ostadighet kan förekomma som ett resultat av whiplash-skadan.


Domningar och stickningar

Skador på nerverna i nacken kan orsaka domningar och stickningar som strålar ut i armar och händer.


Trötthet

Whiplash kan leda till trötthet och utmattning, vilket påverkar energinivån och koncentrationen.


Synrubbningar

Vissa personer kan uppleva synrubbningar, som suddig syn eller ljuskänslighet.


Öronbesvär

Whiplash-skador kan ibland påverka öronen och leda till öronsmärta, tinnitus eller hörselnedsättning.


Svårigheter med koncentration och minne

Kognitiva symtom som svårigheter med koncentration och minnesproblem kan uppstå.


Svårigheter med sömn

Många personer med whiplash kan uppleva svårigheter att sova på grund av smärta och obehag.


Ångest och irritabilitet

Whiplash-skador kan påverka psykologiskt välbefinnande och leda till ångest och irritabilitet.


Symtomen på whiplash kan variera i intensitet och varaktighet. Det är viktigt att söka medicinsk bedömning om man misstänker whiplash för att få en korrekt diagnos och börja lämplig behandling, hos exempelvis en kiropraktor. Tidig intervention kan bidra till att minska långsiktiga besvär och främja en snabbare återhämtning.

Hur går en behandling för whiplash till?

Innan vi utför en behandling för whiplash gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page