top of page

Företagshälsovård stockholm

Företagshälsovård stockholm

FÖRSTA BESÖKET HOS KIROPRAKTOR

NYBESÖK

Vid ditt första besök hos oss på Nordic Kiropraktik, Naprapati & Massage kommer du att registrera dig och sedan kommer vi att prata om dig, dina hälsobekymmer och medicinsk historia. Du kommer att fylla i en hälsodeklaration och sedan utförs en fysisk undersökning för att kunna fastställa en preliminär diagnos. Vi använder oss även av en hållningsanalys scan som hjälper oss hitta en lösning på ditt problem på ett effektivt sätt. Om nödvändigt utförs kiropraktiska justeringar för att återställa funktion i led och optimera förutsättningarna för ditt nervsystem.

Därefter diskuterar vi en behandlingsplan och råd för din hälsa. Viktigt att kommunicera öppet med din terapeut för effektiv behandling och uppföljning.

DSC09537.jpg

Anamnes
Vi börjar med att samla in personlig information, en praktisk nödvändighet för att säkerställa att vi kan nå dig om det behövs, till exempel för att ändra en bokad besökstid. Därefter fokuserar vi på andra faktorer som kan påverka din nuvarande hälsosituation, såsom din arbete, fritidsintressen, tidigare skador, medicinering, psykosocialt välbefinnande, tidigare behandlingar och eventuella ärftliga sjukdomar.

Efter detta fördjupar vi oss i det specifika problem du upplever just nu. Vi ställer frågor som syftar till att förstå om du har upplevt liknande besvär tidigare, hur länge du har haft de nuvarande besvären, och hur mycket de påverkar din vardag. Smärtar det mer på natten? Finns det faktorer som försämrar eller lindrar dina besvär? Strålar smärtan någonstans? Kommer besvären i skov eller är de konstant närvarande?

Det är många frågor, men tillsammans ger de oss värdefull information. För att undvika missförstånd går kiropraktorn och patienten tillsammans igenom formuläret och rättar till eventuella missförstånd. På så vis kan vi noggrant fastställa besvärens karaktär. Genom en noggrann anamnes och patienthistorik får vi ofta en god aning om vad som kan orsaka dina besvär.

Undersökningen

Vid undersökningen kommer din terapeut att använda främst sina ögon och händer, samt ibland speciella redskap som reflexhammare, för att noggrant bedöma din fysiska tillstånd. Efter den inledande undersökningen följer en serie ortopediska, neurologiska och patologiska tester. Syftet är att fastställa roten till dina besvär.
 

Trots vår kunskap och erfarenhet finns det vissa saker som inte kan kännas eller upptäckas enbart genom observation och beröring. Om det finns misstankar om allvarligare problem, som sjukdomar eller frakturer, kan vi välja att remittera dig för ytterligare diagnostiska tester som röntgenundersökningar, urinprov eller blodprov. Det är dock oftast inte nödvändigt under ditt första besök hos oss. Vi prioriterar din välbefinnande och säkerställer att du får rätt vård om det behövs.

Hållningsanalys scan
Hållning

Belastning, vart / hur mycket, våg, lutning, snedbelastning
Det hjälper oss att få en helhetsbild med scan + undersökning.

Verktyg för att kunna ge en helhetsbild av ditt besvär

Diagnos

Oavsett din diagnos anser vi det vara av yttersta vikt att ge en noggrann förklaring baserad på resultaten från undersökningen. Detta möjliggör en så precisa diagnos som möjligt. Vid ditt första eller andra besök kommer vi att förklara orsakerna till dina besvär och vilka åtgärder som kan vidtas.

I mer än 90 procent av fallen upplever patienter som påbörjar kiropraktisk behandling en snabb förbättring, men varaktigheten av behandlingen kan variera beroende på flera faktorer. Det kan bero på hur länge besvären har funnits, din fysiska belastning på arbetsplatsen och i din fritid, naturliga åldersförändringar (degenerativa förändringar) och eventuell befintlig sjukdom.

Behandling
Behandlingen inkluderar vanligtvis övningar för att säkerställa långsiktig förbättring. Vårt mål är att ge dig den bästa möjliga vård och hjälpa dig att återfå och upprätthålla din hälsa.

bottom of page