top of page

Domningar

Domningar kan förekomma i olika delar av kroppen, inklusive händer, fötter, armar, ben, ansikte eller andra områden. Denna känsla innebär oftast att man förlorar eller har nedsatt känsla i en specifik del av kroppen. Det kan manifestera sig som en stickande, pirrande eller "myrkrypningar" känsla. Domningar är ofta en signal från kroppen om att något inte är som det ska vara och kan vara ett tecken på olika underliggande problem.

Vid domningar kan det också förekomma andra symtom. Stickningar i kroppen är ett vanligt följeslagande symptom, där det känns som små nålar eller stickor i den drabbade kroppsdelen. Svaghet är en annan möjlig följeslagande känsla, vilket kan göra det svårt att använda den drabbade kroppsdelen på ett normalt sätt. Vissa människor upplever också en känsla av att förlora kontrollen över det området som drabbats av domningar.

Det är viktigt att notera att domningar kan variera i varaktighet och intensitet. Vissa gånger kan de vara tillfälliga och försvinna av sig själva, medan de andra gånger kan vara långvariga och återkommande. Orsakerna till domningar kan vara många, inklusive tryck på nerver, cirkulationsproblem, neurologiska tillstånd eller skador.

Domningar

Orsak & vanliga symtom vid domningar

Domningar uppstår vanligtvis när det finns någon form av nerverelaterad störning. Det kan bero på olika faktorer, inklusive:

1. Nervkompression: Domningar kan uppstå när det finns tryck på en nerv. Detta tryck kan uppstå av flera anledningar, inklusive ryggskador, hernierade skivor (när den mjuka kärnan i en ryggkota pressas ut), muskelstramningar eller till och med närvaron av en tumör. När en nerv är komprimerad kan dess normala funktion påverkas, vilket leder till domningar i de områden som nerverna förser med sensation.

2. Nervskada: Skador på nerver är en annan vanlig orsak till domningar. Detta kan inträffa som ett resultat av trauma, såsom en olycka eller operation. När nerver skadas kan de sända felaktiga signaler till hjärnan, vilket ger upphov till domningar och andra sensoriska förändringar i den drabbade kroppsdelen.

3. Nervinflammation: Inflammation i nerverna kan vara en annan källa till domningar. Denna inflammation kan uppstå som en följd av sjukdomar som Guillain-Barré-syndromet eller multipel skleros. I dessa fall påverkas nervfunktionen negativt, vilket resulterar i domningar och andra neurologiska symtom.

4. Cirkulationsproblem: Domningar kan också uppstå när det finns nedsatt blodflöde till en viss del av kroppen. Detta kan bero på olika faktorer, inklusive åderförkalkning, blodproppar eller kärlsjukdomar. När blodflödet är otillräckligt kan vävnaden i det drabbade området inte få tillräckligt med syre och näringsämnen, vilket kan leda till domningar och känslor av stickningar.

Hur går en behandling till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page