top of page

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är en medicinsk tillstånd som inträffar när en nerv, närmare bestämt medianusnerven, blir komprimerad eller klämd när den passerar genom handleden och in i handen.


Medianusnerven är ansvarig för att kontrollera känslighet och rörelse i vissa delar av handen. Den löper genom en passage som kallas karpaltunneln, som omges av ben och ligament i handleden. När trycket ökar inom denna tunnel, kan det resultera i karpaltunnelsyndrom.

 Karpaltunnelsyndrom

Orsak & vanliga symtom för karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom kan uppstå av olika orsaker, och några vanliga faktorer som bidrar till utvecklingen av detta tillstånd inkluderar:


1. Repetitiva rörelser: Upprepade och monotona handrörelser, särskilt om de involverar flexion och extension av handleden, kan öka risken för karpaltunnelsyndrom. Detta gäller särskilt om sådana rörelser utförs under långa perioder utan tillräcklig vila.


2. Genetisk predisposition: En ärftlig komponent kan spela en roll i karpaltunnelsyndrom. Om det finns en familjär benägenhet för tillståndet, kan risken för att utveckla det vara högre.


3. Graviditet: Gravida kvinnor har en ökad risk för karpaltunnelsyndrom, sannolikt på grund av ökad vätskeretention och tryck på nerven i samband med graviditetens fysiologiska förändringar.


4. Hormonella förändringar: Vissa hormonella förändringar, såsom de som förekommer under graviditet eller vid användning av hormonella preventivmedel, kan påverka karpaltunnelsyndrom.


5. Ålder och kön: Risken för karpaltunnelsyndrom ökar med åldern. Kvinnor löper också generellt sett högre risk än män att utveckla detta tillstånd.


6. Artrit och andra medicinska tillstånd: Inflammatoriska tillstånd, som reumatoid artrit, och andra medicinska problem, såsom diabetes och sköldkörtelsjukdomar, kan öka risken för karpaltunnelsyndrom.


Att vara medveten om dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, såsom att undvika överdrivna upprepade rörelser och ha en god arbetsergonomi, kan vara viktigt för att minska risken för att utveckla karpaltunnelsyndrom.


Vanliga symtom på karpaltunnelsyndrom inkluderar:


1. Domningar och stickningar: Människor med karpaltunnelsyndrom kan uppleva en känsla av domningar och stickningar i handen, särskilt i tummen, pekfingret, långfingret och delvis ringfingret.


2. Smärta: Smärta i handen eller handleden är ett typiskt symtom på karpaltunnelsyndrom. Smärtan kan variera från mild till intensiv och kan stråla upp i underarmen.


3. Svaghet: Minskad styrka och muskelsvaghet i handen är vanliga symtom. Det kan bli svårt att utföra precisionsrörelser och hålla föremål.


4. Förlust av kraft: Personer med karpaltunnelsyndrom kan uppleva en minskning av greppstyrkan och därmed ha svårigheter att hålla och lyfta föremål.


5. Smärta som strålar ut: Ibland kan smärtan stråla ut längs armen och upp i axeln. Detta kan följas av en brännande känsla eller elektriska stickningar.


6. Nattliga symtom: Symtomen kan vara mer påtagliga på natten, och många människor vaknar med domningar och smärta i handen.


7. Svårigheter med finmotorik: Karpaltunnelsyndrom kan påverka förmågan att utföra finmotoriska uppgifter, såsom att knäppa knappar eller skriva.


8. Svullnad: Ibland kan det finnas svullnad runt handleden.


Det är viktigt att notera att symtomen kan variera i intensitet och att de kan komma och gå. Om någon upplever dessa symtom regelbundet, särskilt om de påverkar vardagslivet och sömnen, är det klokt att söka medicinsk rådgivning för diagnos och behandling. Tidig intervention kan bidra till att hantera symtomen och förhindra långsiktiga komplikationer.

Hur går en behandling för karpaltunnelsyndrom till?

Innan vi utför en behandling för karpaltunnelsyndrom gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page