top of page

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är en medicinsk åkomma där medianusnerven, som ansvarar för känslighet och rörelse i vissa delar av handen, blir klämd eller komprimerad när den passerar genom handleden och in i handen. Den löper genom en passage som heter karpaltunneln, som omges av ben och ligament i handleden. 


Medianusnerven är ansvarig för att kontrollera känslighet och rörelse i vissa delar av handen. När trycket ökar inom denna tunnel kan det resultera i karpaltunnelsyndrom. Detta kan leda till symtom såsom domningar, stickningar och svaghet i handen och fingrarna, vilket kan påverka vardagliga aktiviteter och arbetsuppgifter.

 Karpaltunnelsyndrom

Orsak & vanliga symtom för karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom kan uppstå av olika orsaker, och några vanliga faktorer som bidrar till utvecklingen av detta tillstånd inkluderar:


Repetitiva rörelser

Upprepade och monotona handrörelser, särskilt om de involverar flexion och extension av handleden, kan öka risken för karpaltunnelsyndrom. Detta gäller särskilt om sådana rörelser utförs under långa perioder utan tillräcklig vila.


Genetisk predisposition

En ärftlig komponent kan spela en roll i karpaltunnelsyndrom. Om det finns en familjär benägenhet för tillståndet, kan risken för att utveckla det vara högre.


Graviditet

Gravida kvinnor har en ökad risk för karpaltunnelsyndrom, sannolikt på grund av ökad vätskeretention och tryck på nerven i samband med graviditetens fysiologiska förändringar.


Hormonella förändringar

Vissa hormonella förändringar, såsom de som förekommer under graviditet eller vid användning av hormonella preventivmedel, kan påverka karpaltunnelsyndrom.


Ålder och kön

Risken för karpaltunnelsyndrom ökar med åldern. Kvinnor löper också generellt sett högre risk än män att utveckla detta tillstånd.


Artrit och andra medicinska tillstånd

Inflammatoriska tillstånd, som reumatoid artrit, och andra medicinska problem, såsom diabetes och sköldkörtelsjukdomar, kan öka risken för karpaltunnelsyndrom.


Att vara medveten om dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder, såsom att undvika överdrivna upprepade rörelser och ha en god arbetsergonomi, kan vara viktigt för att minska risken för att utveckla karpaltunnelsyndrom.


Vanliga symtom på karpaltunnelsyndrom inkluderar


Domningar och stickningar

Människor med karpaltunnelsyndrom kan uppleva en känsla av domningar och stickningar i handen, särskilt i tummen, pekfingret, långfingret och delvis ringfingret.


Smärta

Smärta i handen eller handleden är ett typiskt symtom på karpaltunnelsyndrom. Smärtan kan variera från mild till intensiv och kan stråla upp i underarmen.


Svaghet

Minskad styrka och muskelsvaghet i handen är vanliga symtom. Det kan bli svårt att utföra pre

cisionsrörelser och hålla föremål.


Förlust av kraft

Personer med karpaltunnelsyndrom kan uppleva en minskning av greppstyrkan och därmed ha svårigheter att hålla och lyfta föremål.


Smärta som strålar ut

Ibland kan smärtan stråla ut längs armen och upp i axeln. Detta kan följas av en brännande känsla eller elektriska stickningar.


Nattliga symtom

Symtomen kan vara mer påtagliga på natten, och många människor vaknar med domningar och smärta i handen.


Svårigheter med finmotorik

Karpaltunnelsyndrom kan påverka förmågan att utföra finmotoriska uppgifter, såsom att knäppa knappar eller skriva.


Svullnad

Ibland kan det finnas svullnad runt handleden.


Det är viktigt att notera att symtomen kan variera i intensitet och att de kan komma och gå. Om du upplever dessa symtom regelbundet, särskilt om de påverkar vardagslivet och sömnen, är det klokt att söka medicinsk rådgivning för diagnos och behandling hos exempelvis en kiropraktor. Tidig intervention kan bidra till att hantera symtomen och förhindra långsiktiga komplikationer.

Hur går en behandling för karpaltunnelsyndrom till?

Innan vi utför en behandling för karpaltunnelsyndrom gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page