top of page

GDPR / INTEGRITETSPOLICY

Nordic Kiropraktiks Integritetspolicy​


Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Nordic Kiropraktik. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Nordic Kiropraktik AB

Västmannagatan 64 113 23 Stockholm

Orgnr 559202-4193

info@nordickiropraktik.se

Insamling av information

På vår webbplats Nordic kiropraktik.se finns möjlighet att boka en behandlingstid med dina personuppgifter. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålles av företaget PracticeHub Limited. När du använder det systemet och genomför en bokning godkänner du det systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet.

Vi samlar inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats nordickiropraktik.se. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och de uppgifterna inkluderar din IP-adress, den begärda sidan, uppgifter om programvara och hårdvara.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Nordic Kiropraktik kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in till tredje part. Nordic kiropraktik kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Nordic kiropraktiks räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Nordic kiropraktik som ansvarar för behandlingen. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Barns personuppgifter

Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder utan en av föräldrarnas eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som har läst denna integritetspolicy.

Rätt att begära information, rättelse och radering

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Nordic kiropraktik behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på adress under rubrik ”Kontaktuppgifter till Nordic kiropraktik” om du vill veta mer om hur Nordic kiropraktik behandlar dina personuppgifter.

Säkerhet

Nordic kiropraktik har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad genom kryptering. Vi har antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system och nätverk och datorer och servrar som används lagars i en säker miljö. Tillgång till personligt identifierbar information har enbart medarbetare med specifikt relaterat jobb, exempelvis tidsbokning.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras tills att du som patient vill få dina uppgifter raderade. Se kontaktuppgifter vid rubrik ”Kontaktinformation till Nordic kiropraktik”.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Nordic kiropraktik kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna.
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Har du frågor om Nordic kiropraktik behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Nordic Kiropraktik, Västmannagatan 66 113 25 stockholm
info@nordickiropraktik.se

Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats nordickiropraktik.se .
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Nordic kiropraktik. I sådant fall kommer Nordic kiropraktik inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

bottom of page