top of page

Axelbesvär

Att uppleva ont i axlar eller skuldror är en vanlig företeelse. Axlarna utgör en komplex del av kroppen där flera strukturer sammanstrålar på en begränsad yta, och smärta i detta område kan ha olika orsaker. Ofta kan smärtan härledas till en skada, överansträngning, inflammation eller underliggande sjukdom.


Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om ont i axlarna är ihållande, intensiv eller om den påverkar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter. En korrekt diagnos är avgörande för att fastställa lämplig behandling och rehabilitering. 

Axelbesvär

Orsak & vanliga symtom till axelbesvär och ont i axlar

Ont i axlarna kan ha olika orsaker, och det är viktigt att fastställa den underliggande faktorn för att kunna behandla smärtan effektivt. Här är några vanliga orsaker till ont i axlarna:


1. Muskelöverbelastning: Att utföra tunga eller repetitiva rörelser med armarna kan leda till överbelastning av axelmusklerna. Detta kan resultera i smärta och obehag.

2. Skador: Stukningar, sträckningar eller andra skador på axelområdet kan orsaka smärta. Det kan vara resultatet av en olycka, fall eller överansträngning.

3. Inflammation: Inflammation i muskler, senor eller slemsäckar (bursor) i axelområdet kan ge upphov till smärta. Vanliga inflammatoriska tillstånd inkluderar bursit och tendinit.

4. Ledproblem: Sjukdomar som påverkar axelleden, som artros eller reumatoid artrit, kan orsaka smärta. Dessa tillstånd påverkar ledens struktur och funktion.

5. Nervpåverkan: Problem med nerverna i axelområdet, såsom kompression eller irritation, kan resultera i smärta och domningar.

6. Hållningsrelaterade problem: En dålig hållning kan sätta extra tryck på axlarna och leda till smärta över tid.

7. Stress och spänningar: Psykologiska faktorer, som stress och spänningar, kan också påverka musklerna och leda till axelsmärta.

8. Förslitning och åldrande: Gradvis slitage på lederna och mjukvävnaderna i axelområdet kan orsaka smärta, särskilt med stigande ålder.


Ont i axlarna kan åtföljas av olika symtom som ger en indikation på orsaken till besvären. Här är några vanliga symtom relaterade till axelsmärta:


1. Smärta: Det mest uppenbara symtomet är smärta i axelområdet. Smärtan kan vara lokaliserad till en särskild punkt eller stråla ut mot nacke, överarm eller rygg.

2. Stelhet: Personer med ont i axlarna kan uppleva stelhet, vilket kan göra det svårt att röra armen fritt. Stelheten kan vara särskilt märkbar på morgonen eller efter långa perioder av inaktivitet.

3. Svaghet: Smärta och inflammation kan leda till svaghet i axelmusklerna. Det kan vara svårt att lyfta eller hålla föremål med den drabbade armen.

4. Svårigheter att röra armen: Vissa människor kan uppleva begränsad rörlighet i axeln. Det kan vara smärtsamt eller svårt att höja armen, rotera den eller utföra andra vanliga rörelser.

5. Svårigheter att sova: Smärtan i axlarna kan förvärras när man försöker sova, särskilt om man ligger på den drabbade sidan.

6. Stickningar eller domningar: Om nervstrukturer påverkas kan det leda till stickningar eller domningar i armarna eller händerna.

7. Svårigheter att utföra dagliga aktiviteter: Smärtan i axlarna kan påverka förmågan att utföra enkla vardagliga aktiviteter som att klä på sig, borsta tänderna eller lyfta föremål.

8. Svullnad och rodnad: Vid inflammation kan det förekomma svullnad och rodnad i axelområdet.


Varje person kan uppleva olika symtom beroende på den underliggande orsaken till axelsmärtan, och rätt behandling bör baseras på en korrekt diagnos.

Hur går en behandling för axelbesvär och ont i axlar till?

Innan vi utför en behandling för axelbesvär och ont i axlar gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page