top of page

Migrän

Migrän är en form av kraftig pulserande huvudvärk som kommer i attacker och kan vara med eller utan det man kallar aura. Aura är ett förstadium till huvudvärken och kan ge symtom med påverkan på syn, känsel, hörsel och tal. Migränanfallen är även ofta förenade med illamående och kräkningar.

Migrän

Orsak & vanliga symtom

Symtomen på migrän kan variera från person till person, men de vanligaste inkluderar:

Huvudvärk: Migränhuvudvärk är oftast en pulserande eller dunkande smärta som kan påverka ena sidan av huvudet, men det kan också vara bilateralt. Smärtan är vanligtvis måttlig till svår och förvärras av fysisk aktivitet.

Illamående och kräkningar: Många personer med migrän upplever illamående och ibland kräkningar under en attack.

Ljus- och ljudkänslighet: Personer med migrän kan vara extra känsliga för ljus och ljud under en attack. Starkt ljus eller höga ljud kan förvärra symtomen.

Aura: Vissa personer upplever en aura före eller under migränattacken. En aura är vanligtvis en reversibel neurologisk störning som kan inkludera synförändringar (till exempel blixtar, flimrande ljus eller synfältbortfall), sensoriska förändringar (som domningar eller stickningar) eller språk- och talstörningar.

Migrän är en komplex sjukdom och dess orsaker är inte helt förstådda. Genetiska faktorer, hormonella förändringar, kemiska obalanser i hjärnan och utlösande faktorer som stress, vissa livsmedel, sömnbrist eller förändringar i rutiner kan bidra till migränattackerna.

Hur går en behandling till?

Innan vi utför en behandling gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen.

Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page