top of page

Migrän

Migrän är en form av kraftig pulserande huvudvärk som kommer i attacker och kan vara med eller utan det man kallar aura. Aura är ett förstadium till huvudvärken och kan ge symtom med påverkan på syn, känsel, hörsel och tal. Migränanfallen är även ofta förenade med illamående och kräkningar.


Under en migränattack upplever många människor en intensiv smärta som ofta är ensidig och pulserande. Smärtan kan förvärras av fysisk aktivitet och kan åtföljas av känslighet för ljus och ljud. För vissa personer kan en aura föregå migränhuvudvärken. Auran kan inkludera synförändringar såsom blinkande ljus eller fläckar, känslighet i huden, svårigheter med tal och andra neurologiska symtom.

Migrän

Orsak & vanliga symtom för migrän

Vanliga orsaker till migrän

Migrän är en komplex neurologisk störning, och det finns olika faktorer som kan utlösa migränattacker. 


Hormonella förändringar

Många kvinnor upplever migrän i samband med hormonella förändringar, särskilt under menstruationscykeln.


Stress

Stress och spänning kan vara betydande utlösare för migrän. Det kan vara emotionell stress eller fysisk ansträngning.


Vissa livsmedel

Vissa livsmedel och drycker, som choklad, ost, koffein och rött vin, kan utlösa migrän hos vissa individer.


Förändringar i sömnmönster

Både brist på sömn och för mycket sömn kan vara faktorer som framkallar migrän.


Miljöfaktorer

Starka dofter, intensivt ljus och höga ljud kan utlösa migrän hos vissa personer.


Ändringar i väderförhållanden

Många människor upplever migränattacker i samband med väderförändringar, som tryckförändringar eller extrem värme.


Genetiska faktorer

Det finns en ärftlig komponent i migrän, och om det finns en familjehistoria av migrän kan risken för att utveckla det öka.


Hunger och lågt blodsocker

Missade måltider och lågt blodsocker kan vara en utlösande faktor för migrän.


Det är viktigt att notera att migränorsakerna kan variera mellan individer, och ibland kan flera faktorer samverka för att utlösa en migränattack.


Vanliga symtom på migrän

Symtomen på migrän kan variera från person till person, men de vanligaste inkluderar:


Huvudvärk

Migränhuvudvärk är oftast en pulserande eller dunkande smärta som kan påverka ena sidan av huvudet, men det kan också vara bilateralt. Smärtan är vanligtvis måttlig till svår och förvärras av fysisk aktivitet.


Illamående och kräkningar

Många personer med migrän upplever illamående och ibland kräkningar under en attack. Detta kan ytterligare försvåra den redan påfrestande upplevelsen av migrän.


Ljus- och ljudkänslighet

Personer med migrän kan vara extra känsliga för ljus och ljud under en attack. Starkt ljus eller höga ljud kan förvärra symtomen och göra det svårare att hantera vardagliga aktiviteter under en migränattack.


Aura

Vissa personer upplever en aura före eller under migränattacken. En aura är vanligtvis en reversibel neurologisk störning som kan inkludera synförändringar, såsom blixtar, flimrande ljus eller synfältbortfall. Andra sensoriska förändringar, som domningar eller stickningar, samt språk- och talstörningar, kan också förekomma som en del av auran.


Migrän är en komplex sjukdom och dess orsaker är inte helt förstådda. Genetiska faktorer, hormonella förändringar, kemiska obalanser i hjärnan och utlösande faktorer som stress, vissa livsmedel, sömnbrist eller förändringar i rutiner kan bidra till migränattackerna. Att förstå och identifiera dessa olika symtom och orsaker är viktigt för en individuell och effektiv hantering av migrän.

Hur går en behandling för migrän till?

Innan vi utför en behandling för migrän gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page