top of page

Tennisarmbåge

En tennisarmbåge, även känd som lateralt epikondylit, är en överbelastningsskada som påverkar senorna i musklerna i underarmen. Trots namnet är det inte bara tennisspelare som kan drabbas av denna typ av skada. Tillståndet kan påverka alla som utför repetitiva rörelser och utsätter musklerna i underarmen och handleden för överdriven belastning.


Riskfaktorer för tennisarmbåge inkluderar inte bara repetitiva rörelser, utan också bristande teknik vid vissa aktiviteter och otillräcklig uppvärmning innan fysisk ansträngning.


För att förebygga tennisarmbåge är det viktigt att använda rätt teknik vid fysisk aktivitet, att undvika överdriven belastning och att genomföra lämpliga uppvärmnings- och stretchingrutiner.

Tennisarmbåge

Orsak & vanliga symtom till tennisarmbåge

Vanliga orsaker till tennisarmbåge

Tennisarmbåge, eller lateralt epikondylit, har flera vanliga orsaker, och de inkluderar:


Repetitiva rörelser

Upprepade och monotona rörelser som involverar handleden och underarmen, särskilt om de utförs utan tillräcklig vila eller återhämtning, kan orsaka överbelastning och resultera i tennisarmbåge. Detta gäller inte bara för tennisspelare utan även för personer som utför andra upprepade aktiviteter, som att använda verktyg eller utföra upprepade muskelkontraktioner.


Felaktig teknik

Användning av felaktig teknik vid vissa aktiviteter, särskilt vid lyft eller arbete med verktyg, kan öka risken för tennisarmbåge. En dålig arbetsställning och felaktiga rörelsemönster kan skapa överdriven stress på musklerna och senorna i underarmen.


Överansträngning utan uppvärmning

Att utföra kraftfulla eller ovana rörelser utan tillräcklig uppvärmning ökar risken för överbelastning och kan leda till skador, inklusive tennisarmbåge.


Ålder och degeneration

Åldersrelaterade förändringar och degeneration av senorna i underarmen kan också bidra till utvecklingen av tennisarmbåge. Även om detta tillstånd kan påverka personer i alla åldrar, är äldre individer mer benägna att uppleva åldersrelaterad degeneration av senorna.


Otränade muskler

Svaga eller otränade muskler i underarmen och handleden kan öka risken för överbelastning och skador, inklusive tennisarmbåge. Muskelstyrka och flexibilitet spelar en viktig roll i att stödja dessa områden och minska risken för skador.


Vanliga symtom på tennisarmbåge

Vanliga symtom på tennisarmbåge (lateralt epikondylit) inkluderar:


Smärta vid armbågens utsida

Det mest karakteristiska symtomet är smärta som känns på utsidan av armbågen, särskilt runt den beniga knölen som kallas den laterala epikondylen.


Smärta vid grepp och lyft

Smärtan förvärras ofta när du använder handen för att greppa eller lyfta föremål, som att bära väskor eller hålla verktyg.


Smärta vid handledsrörelser

Rörelser som involverar handleden, som att vrida eller böja den, kan också orsaka smärta.


Stelhet

En känsla av stelhet i handleden och underarmen kan förekomma, särskilt efter längre perioder av inaktivitet.


Svaghet

Musklerna i underarmen kan kännas svaga, och personen kan uppleva svårigheter med att hålla eller lyfta föremål.


Smärta som strålar ut

Ibland kan smärtan stråla ut längs underarmen och upp mot axeln. Detta kan skapa en brännande känsla eller stickningar.


Ökad smärta vid tryck

Smärtan kan öka när man trycker på eller stryker över det drabbade området.


Svårigheter med finmotorik

Förlust av finmotorisk kontroll kan uppstå, vilket kan påverka förmågan att utföra detaljerade uppgifter som skrivning eller knäppa knappar.


Det är viktigt att notera att symtomen kan variera i intensitet och varaktighet. Tidig intervention kan bidra till att hantera symtomen och förhindra långsiktiga komplikationer.

Hur går en behandling för tennisarmbåge till?

Innan vi utför en behandling för tennisarmbåge gör vi alltid en ordentlig undersökning och ser till helheten av ditt besvär. Många gånger kan den smärta du upplever ha sitt ursprung från ett annat eller flera ställen i kroppen. 


Terapeuten kan använda olika manuella tekniker för att lindra spänningar och förbättra rörligheten i en eller flera leder och området runt ditt besvär. Det kan inkludera ledmanipulation, mjukdelsbehandling, stretch av muskler men även rådgivning kring rehabträning och ergonomi. Vid behov samarbetar vi med andra vårdinstanser och säkerställer att du får rätt typ av vård.

BOKA TID IDAG!

bottom of page